Tag: โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลย ใครก็สามารถที่จะเกิดอาการนี้ได้กันทุกคน ถ้าหากว่าปฏิบัติตนไม่ถูกต้องที่จะส่งผลถึงอาการโรคนี้ขึ้นมา เมื่อพูดถึงแล้วคนที่จะไม่เป็นโรคนี้น่าจะน้อยน่าดู โดยต้องรีบที่จะรักษา ก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายของเรามากกว่านี้ จนส่งผลเสียต่ออวัยวะในตัวเราเองแบบไม่รู้ตัว โดยมีสาเหตุจากการที่กรดหลั่งออกมาในแบบที่มันผิดปกติ เยื่อบุกระเพาะอาหารของเราไม่สามารถที่จะต้านทานกรดนี้ได้แล้ว จนทำให้เกิดการเป็นแผลขึ้นมาได้ ที่จะพบมากจากการที่เกิดภาวะเครียดผิดปกติ กังวลวิตกมากจนเกินไป การเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัวปรับตัวไม่ทัน จนเกิดอารมณ์ที่ไม่คงตัว หรือการที่เรากินอาหารที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายอยู่เป็นจำนวนมาก…