Tag: มะเร็ง

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร เป็นเชื้อมะเร็งอีกหนึ่งชนิดที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเกิดขึ้นที่บริเวณหลอดอาหารและเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญของร่างกายมากจริงๆ เพราะว่าทำหน้าที่ลำเลียงอาหารไปยังกระเพาะ ทั้งนี้เมื่อก้อนเนื้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะส่งผลให้มีความยากลำบากในการลำเลียงอาหารได้ ทั้งนี้ความอันตรายของชีวิตก็จะมากขึ้นไปนั่นเอง ดังนั้นเราควรที่จะทำการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่จะได้ทำการรักษาอย่างทันถ่วงที อาการและสาเหตุของ มะเร็งหลอดอาหาร ในอาการของโรคนี้นั้นในระยะแรกบอกเลยว่าจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราสังเกตได้เลย เพราะว่าจะไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าหากผ่านมาได้สักระยะหนึ่งอาการก็จะออกมาอย่างรุนแรง และการยากที่จะทำการรักษาก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเท่าตัว แต่บางเท่าก็จะมีอาการดังนี้ อาเจียนประกอบกับการเจ็บหน้าอก เสียงแหบลงอย่างชัดเจน…

มะเร็งไตในเด็ก

มะเร็งไตในเด็ก เป็นปัญหาหาสุขภาพที่เราต้องรู้เท่าทัน เพราะลูกน้อยอาจจะเกิดปัญหาได้ไม่รู้ตัว ที่เกิดขึ้นได้ในเด็ก ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปจากเดิม มีการเติบโตในไตข้างซ้ายหรือขวา หรือจะเป็นทั้งสองข้าง แต่ส่วนมากแล้วจะเกิดในข้างเดียว ทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา จะพบได้ชัดเจนคืออาการท้องบวม โดยก้อนเซลล์ที่อันตรายนี้ เป็นมะเร็งไตที่พบได้ในเด็ก ประมาณอายุ 3 ปี…