Tag: ต้อลม

ต้อลม

ต้อลม เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก โดยดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญในการมองเห็น ในการใช้ชีวิตของคนเรา ที่ต้องให้ความระวังมาก โดยเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับดวงตาของเรา ต้องให้ความใส่ใจและรู้เท่าทันให้มากที่สุด ไม่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้ ในทางการแพทย์กล่าวถึงภาวะนี้ว่า เป็นการที่ตาของเรานั้นมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ตอนแรกเป็นเนื้อเยื่อ แล้วอยู่ดีๆมากลายเป็นเนื้องอกขึ้น แต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากเท่าไหร่นัก ถ้าหากว่ารักษาได้ไว จะไม่เกิดอาการที่รุนแรงแต่อย่างไร…