Tag: ข้ออักเสบ

ข้ออักเสบ

ข้ออักเสบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ในส่วนของข้อต่อของกระดูก มีการอักเสบขึ้นมา ทำให้ผู้ป่วยแสดงอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อ ข้อบวมแดง ที่ล้วนแล้วเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ โดยในภาวะนี้มีด้วยกันหลายประเภทมาก แต่ในปัจจุบันนี้ที่พบได้บ่อยครั้งจะเป็นในโรคข้อเสื่อม และตามมาติดๆด้วยรูมาตอยด์นั่นเอง จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในผู้ที่สูงอายุ  อาการและสาเหตุในภาวะ ข้ออักเสบ อาการที่เกิดขึ้น…