Tag: การอักเสบ

กรวยไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกท่าน ที่ล้วนแล้วส่งผลถึงชีวิตได้เลย ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ โดยเป็นการที่กรวยไตนั้น เกิดการอักเสบขึ้นจากการที่ได้ติดเชื้อมาของตัวแบคทีเรียนั่นเอง ทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ไตเกิดการเสียหายที่รุนแรงมาก จนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมานั่นเอง ที่ส่วนมากแล้วจะเกิดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับเพศหญิงเป็นส่วนมาก ทำให้เราต้องมีการติดตามอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคน  อาการและสาเหตุของภาวะ…

กระดูกอักเสบ

กระดูกอักเสบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วส่งผลที่เป็นการกระทบต่อทางด้านการดำเนินของชีวิต ที่มีความทรมาน เกิดความเจ็บปวดในร่างกาย ที่ทำให้ใช้ชีวิตได้ลำบากมากกว่าเดิม แล้วอาจจะมีกอาการอื่นที่แทรกซ้อนตามมาได้ด้วย จนต้องคอบที่จะสังเกตอาการตนเองให้ดี ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการที่ได้มีการติดมาของเชื้อ ที่เข้ามาในกระดูกของเรา ซึ่งส่วนมากแล้วจะเกิดจากการที่ได้ติดในส่วนของเชื้อที่เป็นแบคทีเรียกันส่วนใหญ่ ที่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเป็นหลัก ถ้าหากว่าไม่รักษาจะทำให้เกิดความเสียหายต่อกระดูกได้ในระยะยาว…

อาการปีกมดลูกอักเสบ

อาการปีกมดลูกอักเสบ เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาว จะได้ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง โดยสาวๆส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว โดยที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เราต้องพยายามสังเกตอาการตนเองให้ได้ ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ในส่วนของท่องน้ำไข่ และมีการติดเชื้อในส่วนของทางด้านรังไข่นั้นด้วย ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จนเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ อาจจะเกิดได้ทั้งปีกมดลูกของเราทั้งสองข้าง หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ข้างใดเพียงแค่ 1 ข้างเท่านั้น…

ภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ

ภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันถึงในเรื่องของอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จะไม่เกิดปัญหาที่ตามมาในภายหลัง ในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าคนไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้เป็นจำนวนมาก ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นการที่ต่อมน้ำลายของเรานั้น มีการอักเสบขึ้น อาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นทั้งสองข้าง ทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา และเกิดขึ้นด้วยกันหลายสาเหตุ ทำให้ต้องได้รับการรักษา ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา …

โรคเหงือกอักเสบ ( ปริทันต์ )

โรคเหงือกอักเสบ ( ปริทันต์ ) เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก ในจำนนผู้ป่วยที่พบปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใด  มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้แบบไม่คาดคิดมาก่อน หรือเราจะเรียกกันอีกอย่างว่าโรคเหงือกนั่นเอง มันไม่มีความเสี่ยงรุนแรงเท่าไหร่นัก เนื่องจากว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยการพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกวิธี แต่ถ้าหากว่าปล่อยละเลยแล้วไม่รักษาจะเกิดการติดเชื้อตามมาได้ในภายหลัง จนเกิดอาการแทรกซ้อนตามมาได้ด้วย และจะนำไปสู่การสูญเสียทั้งฟันของเรา และสุขภาพ…