Month: May 2022

กรวยไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอวัยวะกรวยไต จะอยู่ตรงไตและท่อไต ทำให้ผู้ป่วยต้องมีการรักษาโดยทันที ในความดูแลของแพทย์ ไม่เช่นนั้นไตจะเกิดความเสียหายอย่างหนัก และร้ายแรงจนถึงขั้นที่เสียชีวิตได้ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นทันที จะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทำให้ต้องมาติดตามถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้   อาการและสาเหตุของภาวะ กรวยไตอักเสบ…

ภาวะถุงลมโป่งพอง

ภาวะถุงลมโป่งพอง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ต้องระวังให้ได้มากที่สุด ในทางการแพทย์กล่าวถึงโรคนี้ว่า เป็นกลุ่มของโรคที่มีชื่อว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มันมีการอักเสบขึ้นมาก ทำให้มีการแตกของเนื้อที่อยู่ตรงปอดขึ้นด้วย จนทำให้เราเห็นได้ว่ามีถุงลงเล็กด้านใน เมื่อผ่าตัดแล้วจะเห็นว่าคล้ายผลพวงองุ่นเลยทีเดียว มีการมัดรวมกันขึ้นมาจนเกิดเป็นถุงลมขนาดที่ใหญ่มาก จนทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดน้องลงกว่าเดิม หรืออาจจะมีอากาศที่เข้าไปอยู่ในปอดมากเกินไป จนทำให้เกิดความผิดปกติตามมาได้ จนแสดงอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่หลายประการ ต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งที่สำคัญ อาการและสาเหตุของ…

ภูมิแพ้ขึ้นตา

ภูมิแพ้ขึ้นตา เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดได้กับทุกคน ที่ต้องระวัง ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่า เป็นการอักเสบขึ้นที่ดวงตา มีการทำปฏิกิริยาสารต่างๆ จนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง ขนสัตว์ มลพิษตางๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดที่เยื่อบุตา เนื่องจากว่าในส่วนนี้มีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งที่อันตรายและแปลกปลอมเข้ามาในดวงตา…

โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่ถือว่ามีสาเหตุนั้นมาจากการที่ทางด้านสารที่เป็นตัวคัดหลั่งในทางกระเพาะของตัวเราเองนั้นมีการไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหารไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของแก๊สหรือกรด  ทำให้เมื่อกรดหรือแก๊สไหลกันไปแบบย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารมากขึ้นหรือบ่อยครั้งร่างกายก็จะเกิดอาการต่างๆตามมา เช่น มีอาหารออกมาจากลำคอ รู้สึกจุดเสียด มีรสเปรี้ยวขมในคอหรือปาก เป็นต้น ซึ่งความน่ากลัวของมันคืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ เช่น ถ้าเป็นรุนแรงก็อาจทำให้เกิดแปลจนกลืนอาหารลำบาก นอกจากนี้โรคกรดไหลย้อนยังทำให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดอาหารได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโอกาสเกิดอาจจะยังพบได้น้อยแต่มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวของโรคที่คงไม่มีใครอยากเป็น ฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดู 4…

กระดูกบาง

กระดูกบาง เป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด ที่ต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในทางการแพทย์ได้กล่าวได้ว่า เป็นการที่ร่างกายมีความหนาแน่น และยังมีมวลกระดูกในร่างกายที่น้อยมาก จนเกิดความผิดปกติตามมา แต่ว่าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่อย่างใด ในผู้ป่วยที่เกิดปัญหานี้ขึ้นจะไม่รู้สึกว่าเจ็บตามร่างกาย ตามแขนขา และส่วนอื่นๆ ส่วนมากแล้วจะเกิดในเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ และผู้ที่มีอายุมากขึ้นประมาณ 45-50 ปีขึ้นไป ต้องระวังเป็นพิเศษ…